=wdo(rJ.)> båAhtü fUtu vlvlu mu htufUlu fuU r˜Y gwJtytü lu Xd\zt ctkÆt bü Ykxe˜tJto =Jt fUt rA\zfUtJ rfUgt> v=TltCvwh fuU y˜d-y˜d Guºttü bü =Jt fUt rA\zfUtJ fUh ˜tudtü fUtu std‹fU rfUgt stYdt> gwJt AÀ;ed\Z xeb fuU m=ôgtü lu Dh-Dh stfUh Dhtü fUtu mirlxtRs rfUgt> mt: ne ˜tudtü mu fUturJz-19 dtRz ˜tRl fUt dkCeh;t mu vt˜l fUhlu fUt ytÔnl rfUgt dgt> crô;gtü bü dk=de ytih ltr˜gtü fUe rlgrb; mVUtRo lné ntulu fuU fUthK vtle fUt rlfUtme lné ntu vt hnt :t> gné lné ltr˜gtü mu =wdøÆt Ce WX hne :e> rsmfuU a˜;u cebthe ViU˜lu fUt F;ht bkzht hnt :t> gwJtytü fUe xeb lu ˜tudtü fUtu ôJtôÚg fuU Œr; dkCeh hnlu fUe m˜tn =e> Rm =tihtl =evfU mtþ, vkfUs gt=J, rJlg rlbo˜fUh, ‹vuN, btulq gt=J J yàg btisq= hnu>

Posted By: Nai Dunia News Network

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस